Tinimini contact
 
Jodenstraat 98 bus A
2270 Herenthout
GSM: 0495 89 82 68

Openingstijd

 
Tinimini is elke werkdag open van 7.00 tot 18.00uur.
 
Wij voorzien voltijdse en een deeltijdse opvang voor het kind. Wij rekenen een halve dag aan als het kind maximaal vijf uren bij Tinimini verblijft. Er wordt een volledig dagverblijf aangerekend wanneer het kind meer dan 5 uren opgevangen wordt.
 
Inschrijving bij Tinimini is slechts mogelijk vanaf 2 volle dagen per week.
 
Dagelijks wordt de aanwezigheidslijst ingevuld:
  • door de verantwoordelijke.
  • door de ouders zelf.
In de onthaalruimte ligt de aanwezigheidslijst waarop uzelf het uur van aankomst en vertrek invult.
Bij de inschrijving wordt vastgesteld welke dagen uw kindje naar de opvang komt. Mogen wij u met aandrang vragen om u strikt aan de afgesproken uurregeling te houden. Bij afwezigheid zal toch het dagelijks tarief moeten betaald worden.
 
Wanneer u gebruik wenst te maken van de opvang op andere dagen dan opgegeven, kan dit enkel na afspraak met de verantwoordelijke.Tinimini kan geen garantie bieden, dat die dagen plaats vrij is om overbezetting te voorkomen.
 
Het uiterste sluitingsuur is 18.00uur. Ouders die door omstandigheden hun kind niet tijdig kunnen komen afhalen dienen het de mini-créche zo spoedig mogelijk te verwittigen. Bij afhalen na sluitingstijd wordt een extra bijdrage per begonnen half uur aangerekend:
  • 1ste maal: 6.00 euro
  • 2de maal: 10.00 euro
  • 3de maal: 12.00 euro
De verplaatsing van en naar de mini-créche gebeurt door de ouders zelf. Indien uw kindje door iemand anders wordt gehaald, dienen wij hier op voorhand van op de hoogte te zijn.
 
Vakantie:
Tinimini is alle wettelijke feestdagen en brugdagen gesloten. Tinimini is gesloten in de paasvakantie, de week waar paasmaandag in valt, de week tussen kerst en nieuwjaar, de 2 laatste weken van juli en de 1ste week van augustus. De datums worden elk jaar op tijd mede gedeeld.